×
Start Pierwsze kroki Blog Dla kogo? Dlaczego? Kontakt

Zimbra – pierwsze kroki

Stworzyliśmy materiały, które pomogą Ci wybrać optymalną
wersję systemu Zimbra

  • Porównaliśmy funkcje każdej wersji i edycji Zimbra
  • Pokazaliśmy szerokie możliwości w bezpłatnej edycji Zimbra
  • Zestawiliśmy koszty w zależności od wielkości środowiska i wersji systemu Zimbra

Zextras – mapa drogowa rozwoju oprogramowania na rok 2020

Zextras jest od lat zaangażowany w rozwój i wspieranie systemu Zimbra w każdej edycji. Dlatego, też Zextras bezsprzecznie chce mieć pewność, że osoby zainteresowane systemem Zimbra będą miały jasny obraz kolejnych kroków firmy. W związku z tym, możesz swobodnie zaplanować swoje strategiczne decyzje co do utrzymania i rozwoju Twojej instalacji Zimbra.

W związku z tym poniżej publikujemy plan rozwoju oprogramowania Zextras Suite na 2020 rok. Zextras skoncentrował się na przestrzeganiu poniższych ram czasowych dla aktualnego roku zobowiązał się do udostępnienia takiej samej mapy drogowej na kolejny rok 2021.

Czerwiec 2020

Team: Nowe funkcje -rozszerzenie

Wprowadzenie funkcji:
Odpowiedz na wiadomość;
Wyczyść historię rozmów;
Edytuj wiadomości;
Usuń wiadomości.

Czerwiec 2020
Sierpień 2020

Team: Video Serwer – nowość

Uruchomienie nowego zintegrowanego serwera wideo zarządzanego bezpośrednio przez moduł obsługi nowej infrastruktury Zextras.
Streaming audio i wideo zostaną skompresowane, zoptymalizowane i połączone w celu uzyskania unikalnego i specyficznego strumienia dla każdego urządzenia, z uwzględnieniem najlepszej przepustowości / kodeka dla każdego urządzenia z osobna.

Sierpień 2020
Sierpień 2020

Backup: Kopia zapasowa bezpośrednio na zewnętrzny udział – nowość

Uruchomienie kopii zapasowej systemu w czasie rzeczywistym na Object Storage, takie jak S3 (lokalny / hybrydowy / chmurowy) lub na zewnętrznych obiektach blob, takich jak NFS. Dzięki czemu
lokalna pamięć podręczna metadanych pozwoli zachować pierwotną wydajność, a jednocześnie będzie przechowywana w zewnętrznym punkcie końcowym w celu odzyskiwania po awarii.

Sierpień 2020
Wrzesień 2020

Zextras: Autoryzacja i logowanie – nowość

Wprowadzenie do edycji Zimbra Open Source autoryzacji 2FA uwierzytelnianie, SAML i hasło do wielu urządzeń mobilnych. Funkcja zarządzana przez nową, konfigurowalną stronę logowania.

Wrzesień 2020
Wrzesień 2020

Team: Ustawienia prywatności – nowość

Użytkownicy i administratorzy będą mogli wybrać możliwość prezentacji informacji obecności (takie jak potwierdzenie odbioru wiadomości, obecność użytkownika itp)

Wrzesień 2020
Wrzesień 2020

Zextras: Autoryzacja QR aplikacji mobilnych – nowość

Uruchomienie możliwości korzystania z aplikacji mobilnych Zextras bez hasła, wykorzystując z QR-Login, który pozwala obsługiwać autoryzację krzyżową oraz zarządzać autoryzacją i rejestracją urządzeń.

Wrzesień 2020
Wrzesień 2020

Zextras: Ksiązka adresowa dla Outlolook, Mac Mail, Thunderbird – nowość

Połączenie Microsoft Outlook, Thunderbird i Mac Mail do scentralizowanej książki Zimbra GAL i książkami adresowymi, aby uzyskać pełną obsługę klienta.
Książka adresowa może współpracować z protokołami IMAP / POP lub EAS. Microsoft Outlook wykorzystując EAS i książkę adresową, zapewni niewątpliwie najwyższą funkcjonalność bez potrzyby instalacji dodatkowych wtyczek.

Wrzesień 2020
Październik 2020

Zextras: Interfejs administracyjny i preferencje użytkownika – przebudowa

Wprowadzenie nowego interfeju administratora dla komponentów Zextras opartego na React.
Przeniesienie wszystkich opcje związane z Zextras do nowej technologii, która pozostaje spójna i zintegrowana z interfejsem administratora.

Październik 2020
Październik 2020

Zextras: Instalator natywny dla Linux – nowość

Wprowadzenie nowego pakietu dystrybucji Zextras. Będzie on dystrybuowany przy użyciu repozytorium wykorzystującego metodologię Linux.
Podczas instalowania i aktualizowania pakietu wystarczy użyć poleceń systemu operacyjnego, takich jak „ apt-get install / update ”.

Październik 2020
Listopad 2020

Docs: zintegrowany serwer Docs – nowość

Uruchomienie Docs Server jako część infrastruktury zarządzanej przez Zextras. Instalacja i aktualizacja w oddzielnym węźle nie będą już potrzebne.

Listopad 2020
Listopad 2020

Team: nowe funkcjonalności – nowość

Wprowadzenie nowego serwera Team będzie dostępny nowy zestaw funkcji, między innymi:
tryb moderatora – wycisz użytkownika / wycisz wszystko; tryb seminarium / konferencji;
dziennik zdarzeń;
prośba o rozmowę;
naciśnij i mów;
nagranie spotkanie dostępne na dysku Drive.

Listopad 2020
Listopad 2020

Zextras: High availability – nowość

Wprowadzenie synchronizacji w czasie rzeczywistym z innym węzłem od użytkownika, grupy, domeny do całej skrzynki pocztowej.
Udostępnienie wyboru synchronizację w kierunku węzła zapasowego lub innego aktywnego węzła w klastrze. System został zaprojektowany w taki sposób, aby osiągnąć 99,99% dostępności miesięcznie.

Listopad 2020
Listopad 2020

Zextras: Osobisty dysk na zewnętrznym koncie – nowość

Wprowadzenie połączenia z prywatnym kontem Dropbox / GDrive / nextCloud / OwnCloud z pełnym dostępem do swoich plików.

Listopad 2020
Grudzień 2020

Team: Bezpośrednie spotkania – rozszerzenie

Wprowadzenie możliwości utworzenia pokoju konferencyjnego i udostępnienia go innym użytkownikom za pomocą trwałych i udostępnionych linków.

Grudzień 2020
Grudzień 2020

Zextras: Podpis i szyfrowanie wiadomości email (S/MIME – PGP) – nowość

Wprowadzenie szyfrowania poczty w przeglądarce internetowej. System będzie mógł szyfrować i / lub cyfrowo podpisywać wysłane wiadomości email tak by rozszyfrować i zweryfikować podpis na otrzymanych wiadomościach email.

Grudzień 2020
Grudzień 2020

Zextras Roadmap 2021

Plan rozwoju na rok 2021.

Grudzień 2020

Kontakt

7L Technologie Informatyczne
ul. Wrocławska 32
41-902 Bytom
website: WWW.7L.PL

E-mail / Telefon:

tel.: +48 32 445 30 70

Szybki kontakt