×
Start Pierwsze kroki Blog Dla kogo? Dlaczego? Kontakt

Zimbra – pierwsze kroki

Stworzyliśmy materiały, które pomogą Ci wybrać optymalną
wersję systemu Zimbra

 • Porównaliśmy funkcje każdej wersji i edycji Zimbra
 • Pokazaliśmy szerokie możliwości w bezpłatnej edycji Zimbra
 • Zestawiliśmy koszty w zależności od wielkości środowiska i wersji systemu Zimbra

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 7L Technologie Informatyczne ul. Wrocławska 32, 41-902 Bytom , numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy o podatku VAT: PL 626 141 30 69.

Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: +48 32 445 30 03 lub mailowo: info@serwerpoczty.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera.
 2. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i adres mailowy.
 4. Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu tj. przez okres przekazywania subskrybowanego Newslettera lub do momentu odwołania zgody.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. odwołania wyrażonej zgody;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przekazywanie subskrybowanego Newslettera.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu.

Zimbra – bezpieczne rozwiązania

Zimbra to system poczty firmowej gwarantujący bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Bezpieczne kopie w locie oraz ochrona dostępu na najwyższym poziomie.

Zimbra – mobilne rozwiązania

Zimbra to system poczty firmowej w pełni wspierający mobilność jego użytkowników. Synchronizacja Exchange ActiveSync i dedykowane aplikacje mobilne to standard.

Zimbra – elastyczne rozwiązania

Zimbra to w pełni skalowalny system poczty firmowej. Wiele funkcjonalności znajdziesz już w bezpłatnej edycji. Te zaawansowane dostępne są w środowiskach enterprise.

Kontakt

7L Technologie Informatyczne
ul. Wrocławska 32
41-902 Bytom
website: WWW.7L.PL

E-mail / Telefon:

tel.: +48 32 445 30 70

Szybki kontakt